Schneeperle

  • čistě bílé plné květy se zvlněným okrajem
  • rozkvétá v 2. polovině května
  • široce kompaktní vzrůst
  • v dospělosti výška 60 cm, šířka 80 cm
  • prodejní velikost - kontejner 2 litry
  • šířka korunky 25 - 30 cm
160,00 Kč