Diamant Weiss

  • čistě bílé drobné květy
  • rozkvétá v 2. polovině kvtna
  • nízký polštářivitý vrůst
  • v dospělosti výška 35 cm, šířka 80 cm
  • prodejní velikost - kontejner 5 litrů
190,00 Kč